Asas Visual - Memadamkan baris dalam spreadsheet

Isu

Saya mempunyai data dalam Sheet2 sehingga 900, 000 baris dan ke Lajur Q (lajur nilai). Saya tidak pasti bagaimana untuk menulis VB yang akan kelihatan dalam lajur Q dan jika ia tidak sepadan dengan nilai 1.0E + 17, 1.0E + 30, 1.5E + 30 THEN padam baris?

Saya mempunyai VB ini di bawah yang akan melihat nilai yang tepat dan memadamkan baris tersebut. Tetapi saya perlukan yang terbalik yang TIDAK memadamkan baris dengan nilai-nilai itu tetapi memadam semua baris lain.

 Sub test () Dim rng Sebagai Range, Sel As Range, Del As Range 'Untuk Menghapus ZERO'S & 1e + 22 Set rng = Intersect (Range ("Q: Q"), ActiveSheet.UsedRange) .Value) = "1E + 17" _ Atau (Cell.Value) = "100000000000000000" _ Atau (Cell.Value) = "51.8" _ Atau (Cell.Value) = "Inf" Kemudian Jika del Tiada Tiada Kemudian Set del = Cell Else: Tetapkan del = Kesatuan (del, Sel) Akhir Jika Akhir Jika Sel Selanjutnya Pada Ralat Ralat Selanjutnya del.EntireRow.Delete End Sub 

Penyelesaian

Tukar yang berikut:

 Atau (Cell.Value) = "Inf" Lalu Jika del Tiada Tiada Kemudian _ tp Atau (Cell.Value) = "Inf" Kemudian Sekiranya Del Tidak Ada Lalu 

Terima kasih kepada rizvisa1 untuk tip ini.

Artikel Sebelumnya Artikel Seterusnya

Tip-Tip Utama