VBA - Menggunakan pengendali Suka dengan Pilih Kes

VBA - Menggunakan pengendali Suka dengan Pilih Kes

Pengenalan

Di bawah keadaan biasa, pernyataan Pilih Kes tidak berfungsi dengan pengendali Suka . Dalam artikel ini anda akan belajar bagaimana untuk mengatasi had ini (Jika, ElseIf, ...)

Pilih Kes & Seperti - Ujian

Kod berikut menunjukkan bahawa Pilih Kes tidak berfungsi dengan pengendali Suka:

 Sub Select_Case_Like () word = "KAKAO" Select Case case mot Seperti "* K * K *" MsgBox "Good" Case Else MsgBox "Not Good" End Select End Sub 

Apa sahaja kandungan pemboleh ubah perkataan, ia akan sentiasa kembali "tidak baik" ...

Menggunakan ungkapan Yang Benar -Test

Untuk menggunakan pengendali Suka dalam Pilih Kes, anda perlu menambah ungkapan Benar.

 Sub Select_Case_True_Like () word = "KAO" Pilih Kes Kata Sebenar Kes Seperti "* K * K *" MsgBox "Baik" Kes MsgBox "Tidak Baik" Akhir Pilih perkataan = "KAKAO" K * "MsgBox" Baik "Kes Contoh MsgBox" Tidak Baik "End Select End Sub 

Fungsi Boolean yang berguna

Fungsinya

 Fungsi Case_True_Like (perkataan As String) Sebagai perkataan Boolean Pilih Kes Kata Sebenar Seperti "* K * K *" Case_True_Like = Kes Sarung Sebenar Case_True_Like = False End Pilih Fungsi Akhir 

Menggunakan fungsi ini

 Sub Ujian () MsgBox Case_True_Like ("KAKAO") Sub Akhir 

Kesimpulannya

Artikel ini menawarkan alternatif kepada penggunaan If ElseIf.
Artikel Sebelumnya Artikel Seterusnya

Tip-Tip Utama