Tidak dapat memasang semula Internet Explorer?

Isu

Anda cuba memasang semula Internet Explorer, tetapi mesej ralat berikut dipaparkan:

 Persediaan telah mengesan versi Internet Explorer yang lebih baru yang telah dipasang pada komputer anda. atau Persediaan tidak dapat diteruskan. 

Penyelesaian

Gunakan alat Pemeriksa Fail Sistem untuk menganalisis fail sistem dan semak ralat.

Pergi ke menu Mula dan pilih Run,

kemudian ketik perintah berikut, dan sahkan dengan OK:

sfc / scannow

Pada satu ketika, sistem mungkin meminta anda menyediakan CD pemasangan Windows XP atau Pek Perkhidmatan Windows XP.

Periksa sama ada Internet Explorer berfungsi dengan betul, dalam hal lain bergerak langkah di bawah.

Mengedit pendaftaran

 • Buka pendaftaran sebagai pentadbir.
 • Bergantung pada versi Internet Explorer, cari subkunci pendaftaran yang sesuai, klik kanan pada nilai IsInstalled (REG_DWORD) dan kemudian klik Edit.
 • Untuk memasang semula Internet Explorer 6 pada Windows XP, gunakan kekunci pendaftar berikut:
  • HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ Microsoft \ Active Setup \ Installed * Components \ {89820200-ECBD-11cf-8B85-00AA005B4383} 
 • Untuk memasang semula Outlook Express 6 pada Windows XP, gunakan kunci pendaftar berikut:
  • HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ Microsoft \ Active Setup \ Components yang dipasang \ {44BBA840-CC51-11CF-AAFA-00AA00B6015C} 
 • Tetapkan nilai kepada 0 dan kemudian klik OK.
 • Tutup Editor Pendaftaran, kemudian pasangkan semula Internet Explorer 6 atau Outlook Express 6.
 • Anda juga boleh membetulkan ralat ini dengan menjalankan Windows Update: //v5.windowsupdate.microsoft.com/fr/default.asp
Artikel Sebelumnya Artikel Seterusnya

Tip-Tip Utama