Mulakan pangkalan data dengan fail data yang hilang

Untuk memulakan pangkalan data Oracle dengan fail data yang rindukan:

  • Pertama disambungkan ke SQL * DBA atau Pengurus Pelayan dan jalankan "shutdown abort"
  • Jalankan permulaan pemasangan
  • Jalankan arahan berikut untuk menggantikan fail data (misalnya menggunakan ... /oradata/temp_01.dbf):

Tukar fail data pangkalan data: dropfile offline `... / oradata / temp_01.dbf ';

  • mengubah pangkalan data terbuka;
  • drop tablespace TEMP termasuk kandungan.
Artikel Sebelumnya Artikel Seterusnya

Tip-Tip Utama