Cari fungsi dalam VBA / Excel

Saya cuba membuat makro yang mencari nilai dalam pangkalan data dan salinan data dalam dua lajur selepas rujukan.

contoh:

pangkalan data:

PS85

ps86

ps77

ps52

...

  • Dalam bentuk pengguna, menu drop dengan nilai "ps86", yang lain dengan nombor "5"
  • Butang hantar
  • apabila saya mengklik butang saya akan masuk dalam pangkalan data:

PS85

ps86 5

ps77

ps52

...

Penyelesaian

Cuba kod ini:

ComboBox1 = droplist dengan nilai (ps85, ps86 ...)

ComboBox2 = Senarai Kuantiti

CommandButton1 = Butang hantar

Menyesuaikan kod berikut:

 Peribadi Sub CommandButton1_Click () Dim RngTrouve As Range Jika ComboBox1 "" Dan ComboBox2 "" Kemudian Dengan Lembar (NomDeTaFeuil) .Columns (1) Set RngTrouve = .Cells.Find (ComboBox1.Value, lookat: = xlWhole) If RngTrouve Is Nothing Then MsgBox "valeur inexistante" Else RngTrouve.Offset (0, 2) .Value = ComboBox2.Value End If End With End Jika Set RngTrouve = No End End 

Terima kasih kepada pijaku untuk tip ini.

Artikel Sebelumnya Artikel Seterusnya

Tip-Tip Utama