DNS Primer dan DNS Menengah

DNS (Domain Name System) menerjemahkan nama host dan domain internet ke alamat IP. Ia adalah teknologi standard untuk menguruskan nama laman web dan domain internet. Server DNS ialah komputer yang didaftarkan untuk menyertai DNS. Server DNS berinteraksi antara satu sama lain menggunakan Protokol Rangkaian Persendirian. Terdapat dua jenis DNS asas: DNS Utama dan Sekunder. Mereka adalah komputer pelayan DNS di mana nama domain disimpan. Maklumat ini sama dengan kedua-dua pelayan DNS. Nilai untuk kedua DNS ini dikonfigurasi oleh Penyedia Perkhidmatan Internet (ISP). DNS sekunder bertindak sebagai sandaran untuk DNS Primer sekiranya DNS Primer tidak berfungsi.

Perkhidmatan DNS membolehkan anda menggunakan nama seperti [www.ccm.net/] daripada menulis alamat IP (seperti 185.34.22.34).

Alamat IP laman web agak sukar untuk diingat, oleh itu keperluan untuk membuat sistem yang membuat "resolusi" (terjemahan) antara IP dan nama.

Untuk mencapai terjemahan ini, pelayan khas digunakan (pelayan DNS). Setiap komputer yang disambungkan ke internet dikonfigurasi dengan senarai pelayan yang secara automatik diisi oleh ISP anda.

DNS sekunder bertindak sebagai sandaran untuk DNS utama sekiranya yang kedua tidak berfungsi. Tidak ada jaminan bahawa kerja DNS pertama pada setiap masa.

Di atas jelas menjelaskan mengapa semua nama domain harus secara imperatif mempunyai 2 pelayan DNS dengan alamat IP tetap.

Artikel Sebelumnya Artikel Seterusnya

Tip-Tip Utama