Google Chrome - Lumpuhkan terjemahan laman web bahasa asing

Apabila anda melihat halaman web yang ditulis dalam bahasa asing, Google Chrome akan secara automatik menawarkan untuk menterjemah halaman. Untuk menyahdayakan terjemahan, ikuti prosedur berikut:
  • Buka Google Chrome.
  • Klik butang " Peribadikan dan kawal Google Chrome" > " Tetapan ".
  • Klik pada " + Tunjukkan tetapan lanjutan " dan tatal ke " Bahasa ".
  • Nyahtanda " Tawaran untuk menterjemahkan halaman yang tidak dalam bahasa yang dibaca anda ".

Artikel Sebelumnya Artikel Seterusnya

Tip-Tip Utama