Excel - Makro untuk menetapkan dan mengisikan pelbagai

Isu

Saya telah mencatatkan makro untuk Excel dan sebahagian daripada kod adalah untuk membuat lajur indeks yang mengisi sel dengan kiraan baris (iaitu A2 = 1, A3 = 2, dan lain-lain) berdasarkan data dalam Kolum B).

  • Makro direkodkan dan berfungsi dengan sempurna, tetapi apabila saya cuba menggunakannya pada fail lain, makro menjadi masalah kerana setiap fail tidak mempunyai jumlah baris yang sama untuk dikira.
  • Bagaimanakah saya boleh mengubah suai kod di bawah untuk menyesuaikan ke mana-mana fail Excel yang saya buka tidak kira berapa banyak baris data yang ada?

 Pilih Selection.Insert Shift: = xlToRight, CopyOrigin: = xlFormatFromLeftOrAbove Range ("A1"). Pilih ActiveCell.FormulaR1C1 = "Index" Columns ("B: B") Pilih Selection.Copy Selesai: "False, Transpose: = Application False.CutCopyMode = Range False (" A2 ") Pilih ActiveCell.FormulaR1C1 = Pilih "Range" ("A2: A295324" . Pilih 

Penyelesaian

Cuba kod berikut:

 Pilih subjek ("A1") Pilih Selection.Insert Shift: = xlToRight Range ("A1"). Nilai = "Index" Range ("A2"). Pilih "Range" ("B" & Rows.Count) .End (xlUp). Row Selection.AutoFill Destination: = Range ("A2: A" lRow) Sub Akhir 

Terima kasih kepada TrowaD untuk tip ini.

Artikel Sebelumnya Artikel Seterusnya

Tip-Tip Utama