Excel - Makro untuk menyalin baris X bilangan kali

Makro boleh digunakan dalam perisian pejabat Excel untuk menyalin baris untuk x bilangan kali . Tugas berulang seperti menyalin data dari baris secara manual menjadi tidak layak jika bilangan rekod dalam lembaran kerja Excel terlalu tinggi. Malah untuk lembaran kerja yang lebih kecil, adalah dinasihatkan untuk menggunakan makro untuk tugas seperti menyalin baris untuk bilangan X dalam lembaran kerja. Macros melaksanakan tugas secara automatik dengan intervensi manusia yang minimum yang mengurangkan kemungkinan kesalahan. Makro pra-tertulis boleh dimuat turun dari pelbagai sumber dalam talian dan diubah untuk melaksanakan tugas yang dikehendaki. Beberapa pengetahuan pengaturcaraan mungkin diperlukan.

Isu

Saya ingin mengambil baris pertama dalam spreadsheet saya, menyalin nombor "X" kali, kemudian ambil baris seterusnya, salinkan nombor "X" yang sama, sehingga hujung baris.

Contoh

 ColA ColB ColA TextA TextA1 TextA2 TextB TextB1 TextB2 TextC TextC1 TextC2 Results (contohnya 3 kali) ColA ColB Colic TextA1 TextA1 TextA2 TextA TextA TextA1 TextA2 TextA TextA1 TextA2 TextB TextB1 TextB2 TextB TextB1 TextB2 TextB TextB1 TextB2 TextChat TextC1 TextC2 TextC TextC1 TextC2 TextC TextC1 TextC2 

Penyelesaian

Inilah makro:

 Sub test () Dim rng As Range, c As Range Dim rng1 As Range, c1 As Range Dim dest As Range, j As Integer, k As Integer Worksheets ("sheet2"). Cells.Clear With Worksheets ("sheet1") Set rng = Range (Range ("A2"), Range ("A2"). Akhir (xlDown)) j = WorksheetFunction.CountA (Rows ("1: 1" rng1 = Range (c.Offset (0, 1), .Cells (c.Row, Columns.Count) .End (xlToLeft)) 'msgbox rng1.Address For Each c1 In rng1 Set dest = Worksheets ("sheet2"). (0, 0) = c dest.Offset (0, 0), 1) = .Cells (1, c1.Column) 'dest.Offset (0, 2) = c1 line1: Seterusnya c1 Seterusnya c Akhir Dengan Akhir Sub 

Satu lagi kaedah-jadual tempa pangkalan data.-

ref: wlakenbach blog

//spreadsheetpage.com / ...

Catatan

Terima kasih kepada venkat1926 untuk tip ini di forum.

Artikel Sebelumnya Artikel Seterusnya

Tip-Tip Utama