Excel - Makro untuk menyalin dan menyisipkan data dalam sel kosong seterusnya

Isu

Saya mempunyai dua helaian dalam buku kerja. Sheet1 untuk ringkasan dan Sheet2 adalah untuk data mentah. Saya perlu mengemaskini / menyisipkan / menyalin data dalam Sheet2 to Sheet1. Di bawah adalah kod makro sampel:

 Pilih Selection.Copy Sheets ("ImprovementLog") Pilih Range ("B283"). Pilih Selection.PasteSpecial Paste: = xlValues, Operation: = xlNone, SkipBlanks: = _ False, Transpose: = Range False ("B283"). Pilih Sub Akhir 

Kod di atas berfungsi tetapi setiap kali saya menukar data dalam Sheet2, Sheet1 hanya menggantikan datanya. Apa yang saya perlukan adalah setiap kali saya menukar data dalam Sheet2, ia perlu ditambah (tambah) dalam Sheet1.

Penyelesaian

Anda perlu tahu baris terakhir yang digunakan. Di sini Julat ("B283"). Pilih mencari sel yang terakhir digunakan dalam lajur B dan kemudian pilih satu sel di bawahnya

 lMaxRows = Sel (Rows.Count, "B"). Akhir (xlUp) Row Range ("B" & lMaxRows +1) .select 

Terima kasih kepada rizvisa1 untuk tip ini.

Artikel Sebelumnya Artikel Seterusnya

Tip-Tip Utama