Excel - Menghubungkan data dari satu sel ke yang lain

  • Isu
  • Penyelesaian

Isu

Saya cuba membuat formula mudah yang akan membolehkan saya mengambil beberapa data daripada buku kerja A dan pemindahan dalam Buku Kerja B. Adakah itu mungkin untuk memindahkan keseluruhan

lajur sekaligus tetapi memastikan kemungkinan untuk memindahkan sel data mengikut sel jika diperlukan.

Penyelesaian

Buka kedua buku kerja, ketik dalam sel destinasi dalam buku kerja B a "=", pergi ke buku kerja A dan pilih sel yang ingin anda ambil data dan tekan enter. Lihat formula dalam formulabar dan keluarkan kedua-dua simbol $. Seret sel destinasi dalam buku kerja B ke bawah untuk mengambil data dari keseluruhan ruang kerja A.

Terima kasih kepada Trowa untuk tip ini di forum.

Artikel Sebelumnya Artikel Seterusnya

Tip-Tip Utama