Excel - Cari dan Gantikan Range

Isu

Saya ingin mencari dan menggantikan pelbagai nilai pada excel?

Bolehkah seseorang memberitahu saya jika ini mungkin?

Penyelesaian

Saya mempunyai ini dalam projek saya tetapi saya boleh menggantikan pelbagai sel.

 Sub ChgInfo () Dim WS Sebagai Lembaran Kerja Dim Search sebagai Penggantian Dimensi String Sebagai String Dim Prompt Sebagai Judul Dimain String Sebagai String Dim MatchCase Sebagai Boolean MsgBox "Opsyen ini mempengaruhi semua lembar kerja yang dibuat untuk mengubah ADM, PERSONNEL, PI / PD NAME atau TAJUK PROJEK sahaja. "& VbCrLf &" Untuk maklumat lanjut lihat: SOP Matrix Informes de Proyectos ", vbExclamation + vbOKOnly, " Baca Sebelum "Prompt =" Apakah nilai asal yang anda mahu ganti? " Tajuk = "Input Nilai Carian" Cari = InputBox (Prompt, Title) Prompt = "Apakah nilai penggantian?" Title = "Input Value Search" Penggantian = InputBox (Prompt, Tajuk) Untuk Setiap WS Di Lembar Kerja WS.Cells.Replace Apa: = Cari, Penggantian: = Penggantian, _ LookAt: = xlPart, MatchCase: 

Catatan

Terima kasih kepada Castellano untuk tip ini di forum.

Artikel Sebelumnya Artikel Seterusnya

Tip-Tip Utama