Excel - Bandingkan lajur untuk mencari data yang hilang

Perisian Microsoft Excel Office mempunyai pelbagai ciri yang membolehkan pengguna membuat lembaran kerja mengikut keperluan dan keperluan mereka. Sangat mudah untuk membuat makro untuk membandingkan lajur untuk mencari data yang hilang dalam Excel . Macros dalam Excel boleh digunakan untuk melakukan pengiraan dan manipulasi data dalam lembaran kerja. Ia tidak dikehendaki untuk menulis makro Excel dari awal kerana terdapat banyak sumber yang terdapat di web yang menyediakan kod bagi makro. Pengetahuan pengaturcaraan boleh membuktikan berguna tetapi tidak penting untuk membuat makro untuk membandingkan lajur untuk mencari data yang hilang dalam Excel Worksheets.

Isu

Saya perlukan bantuan! Saya mempunyai dua helaian kerja (C & Q). Setiap lembaran kerja mengandungi empat lajur, setiap lajur mempunyai maklumat yang berbeza (A = Tarikh, B = Misc, C = Penerangan, D = Amaun), tetapi kedua-dua lembaran kerja sama. Saya cuba membandingkan Column D dalam kedua-dua lembaran kerja untuk mencari data yang hilang dalam Lembaran Kerja Q.

Penyelesaian

Jika makro mendapati data yang hilang, apakah yang anda mahu lakukan dengannya? Dalam makro saya, data dalam lajur D lembaran C yang hilang dalam lajur yang sama pada lembaran Q akan ditandakan kuning. Ini mungkin atau mungkin bukan yang anda mahu lakukan dengan data yang hilang. Inilah makro di bawah. Ubah suai dengan apa sahaja yang anda mahu.

Pertama jalankan makro dan lihat helaian C untuk melihat apa yang berlaku sebelum mengubah suai makro:

 Sub test () Dim cfindq As Range, rc As Range, cc As Range, x Sebagai Double On Error Resume Next With Worksheets ("c") .Cells.Interior.ColorIndex = xlNone Set rc = Range (Range ("d2" ("D"). Setkan cfindq = .Cells.Find (apa sahaja), untuk setiap cc Dalam rc x = cc.Value Dengan Worksheets ("q"). : = x, lookat: = xlWhole) Jika cfindq Tidak Ada Lalu GoTo line1 Lain GoTo line2 Akhir Jika Tamat Dengan line1: cc.Interior.ColorIndex = 6 line2: Next cc Akhir Dengan Akhir Sub 

Catatan

Terima kasih kepada venkat1926 untuk tip ini di forum.

Artikel Sebelumnya Artikel Seterusnya

Tip-Tip Utama