Batch - Mencari (Search.bat)

Bagaimana hendak mencari arahan?

Pertama, fail kumpulan perlu dipanggil "search.bat" semasa anda menaip Carian.

Perkara lain ialah fail cari.bat harus berada dalam folder yang sama dari mana anda cuba untuk menjalankannya. Pilihan lain ialah jalan yang mana search.bat tinggal menambahkan pembolehubah persekitaran "PATH"

Satu perubahan kepada kod itu adalah keperluan kerana nampaknya anda melewati dua parameter. Satu pengarah dan yang lain watak-watak fail

Simpan kod di bawah Search.bat di root anda c: \

  • Setelah disimpan,
  • Jenis: cmd
  • Kemudian ketik: cd / dc: \
  • Kemudian jalankan fail carian,
    • contoh:

cari "c: \ windows" "sys"

 REM search.bat @ECHO OFF cls set folder =% ~ 1 set str = folder%: -1% if% str% == \ GOTO MoveOn set folder =% ~ 1 \: MoveOn set files = set searchFor = "% folder %% files%" dir / ad% searchFor% 

Catatan

Terima kasih kepada rizvisa1 untuk tip ini di forum.

Artikel Sebelumnya Artikel Seterusnya

Tip-Tip Utama