AutoCad: Ralat pemasangan - Masukkan Kekunci 1

AutoCad: Ralat pemasangan - Masukkan Kekunci 1

  • Isu
  • Penyelesaian untuk 32 Bit Versi
  • Penyelesaian untuk 64 Bit Versi

Isu

Saya cuba memasang AutoCad 2013, tapi wizard pemasangan terus mendorong saya untuk Menyisipkan Disk 1 ".

Penyelesaian untuk 32 Bit Versi

Jangan pasang AutoCad melalui setup.exe, ia akan terus mendorong anda untuk Disk 1.
  • Buka cdrom / setup / x86 / acad
  • Jalankan acad.msi

Penyelesaian untuk 64 Bit Versi

Anda masih boleh memanfaatkan ciri setup.exe dan memintas masalah cakera 1 1 dengan mengikuti langkah-langkah berikut:

1- buka fail ISO menggunakan sebarang aplikasi iso.

2- ekstrak fail setup.ini dan buka di notepad.

3- Menggunakan Notepad, edit fail setup.ini di pemasang dan tambahkan "USE_REMOVABLE_DRIVE = YES" di bawah [SETUP].

Contoh:

[SETUP]

USE_REMOVABLE_DRIVE = YA

4- simpan fail dan ganti setup.ini dalam imej ISO.

5- membakarnya atau pasangkannya ke pemacu maya.

6- hanya jalankan setup.exe

ini akan menjadikan setup.exe berfungsi dengan baik dan meneruskan proses.

Terima kasih kepada Azimus dan MaxStart untuk penyelesaian ini.

Artikel Sebelumnya Artikel Seterusnya

Tip-Tip Utama